اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
اطلاعیه برگزاری آخرین جلسات آنلاین بازۀ تابستانی سال 1398 0 مدیر سامانه
راهنمای کاربری سامانه کلاس آنلاین (Adobe Connect) 0 مدیر سامانه
اطلاعیه برگزاری جلسات آنلاین بازۀ تابستانی سال 1398 0 مدیر سامانه
راهنمای کار با سامانه 0 مدیر سامانه
اطلاعیه برگزاری بازه تابستانی 1398 (ویژه دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها) 0 مدیر سامانه
اطلاعیه برگزاری بازه تابستانی سال 1398 (ویژه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) 0 مدیر سامانه